Online-player that downloads mp3 for free, downloads playlists as zip and finds music in a large database.
 • Back
 • Play/Pause
 • Forward
Repeat Crossfade Upload Download
History

  ProstoPleer

  Paramore - The Only Exception

  To listen "The Only Exception" for free,
  click on the Play button
  To download for free "The Only Exception",
  click on Download button.

  When I was younger = Keď som bola mladšia
  I saw my daddy cry = Videla som môjho ocka plakať
  And curse at the wind = A kliať do vetra
  He broke his own heart = Zlomil si svoje vlastné srdce
  And I watched as he tried to reassemble it = A ja som sledovala, ako sa ho snaží znovu spojiť

  And my mama swore = A moja mama prisahala
  That she would never let herself forget = Že si nikdy nedovolí zabudnúť
  And that was the day that I promised = A to bol deň, keď som sľúbila, že
  I'd never sing of love = Nikdy nebudem spievať o láske
  If it does not exist = Ak neexistuje

  But, darling, you are the only exception = Ale miláčik, ty si jediná výnimka
  But you are the only exception = Ale ty si jediná výnimka
  But you are the only exception = Ale ty si jediná výnimka
  But you are the only exception = Ale ty si jediná výnimka

  Well, maybe I know somewhere = Dobre, možno viem niekde
  Deep in my soul = Hlboko v mojej duši
  That love never lasts = Že lásky nikdy netrvá večne
  And we've got to find other ways = A musíme nájsť iné spôsoby ako
  To make it alone = to sami udržať
  Or keep a straight face = alebo zachovať si vážnu tvár

  And I've always lived like this = A vždy som žila takto
  Keeping a comfortable distance = Udržiavala si pohodlnú vzdialenosť
  And up until now, I had sworn to myself = A doteraz som prisahala samej sebe
  That I'm content with loneliness = Že som spokojná s osamelosťou
  Because none of it was ever worth the risk = Pretože to nikdy nestálo za ten risk

  Well, you are the only exception = Dobre, ty si jediná výnimka
  Well, you are the only exception = Dobre, ty si jediná výnimka
  Well, you are the only exception = Dobre, ty si jediná výnimka
  Well, you are the only exception = Dobre, ty si jediná výnimka

  I've got a tight grip on reality = Realitu mám pevne v rukách
  But I can't let go of what's in front of me here = Ale nemôžem opustiť to, čo mám rovno pred sebou
  I know you're leaving in the morning when you wake up = Viem, že ráno odídeš, keď sa zobudíš
  Leave me of some kind of proof it's not a dream, oh = Nechaj mi nejaký dôkaz, že to nie je len sen

  You are the only exception = Ty si jediná výnimka
  You are the only exception = Ty si jediná výnimka
  You are the only exception = Ty si jediná výnimka
  You are the only exception = Ty si jediná výnimka
  You are the only exception = Ty si jediná výnimka
  You are the only exception = Ty si jediná výnimka
  You are the only exception = Ty si jediná výnimka
  You are the only exception = Ty si jediná výnimka
  And I'm on my way to believing = A ja som na cestu k viere
  Oh, and I'm on my way to believing = Oh, a ja som na ceste k viere

  By the way, you can try to find all tracks Paramore or to find all versions of the track "The Only Exception" .